Built with Berta.me

  1. Installation, 'The Death of The Real by The Image' (2012)
    Two stand televisions with wheels, 1 videoloop, 6 animated GIF images-loop and crepe-tapes.

    Het idee waarmee Andy Warhol herhaling met een specifiek doel gebruikt vertoont parallellen met het idee van een statische GIF reproductie machine. Door de herhaling ontstaat er een nieuwe werkelijkheid: ‘Andy Warhol’s art can be considered an embodiment of Baudrillard’s theory of the death of the real by the image. This occurs because of the image’s break from reality (simulacra).’ Wanneer het simulacrum geen hogere waarden meer representeert, komt de nadruk op de beleving ervan te liggen.